Wszystkie kolekcje
Zbieranie
Dystrybucja własna
Import własnych kodów dostępu (tokenów) do ankiety.
Import własnych kodów dostępu (tokenów) do ankiety.
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Generowanie tokenów (linków) nie tylko musi się odbywać tylko za pośrednictwem systemu. Masz możliwość zaimportowania własnej listy unikalnych kodów dostępu. W tym artykule dowiesz się jak to wykonać.

Jak zaimportować własne tokeny?

  • Aby zaimportować tokeny wraz z kontaktami wybierz zakładkę „Zbieranie”, następnie „Dystrybucja własna” a w kolejnym kroku „Import z pliku”.

  • Po pojawieniu się okna dialogowego wskaż plik zawierający listę kontaktów. W pliku tym, każda z kolumn może odpowiadać atrybutowi. Upewnij się, że jedna z kolumn nazywa się Token (lub token/TOKEN), a komórki w tej kolumnie zawierają prawidłowe tokeny, które chcesz nadać poszczególnym kontaktom. Każdy prawidłowy token musi być unikalny i składać się z sześciu znaków alfanumerycznych. Jeśli token będzie nieprawidłowy, system zamieni go na token wygenerowany automatycznie.

  • Po zaimportowaniu pliku, na liście kontaktów pojawią się zaimportowane kontakty wraz z przypisanymi im tokenami.

O czym warto pamiętać?

  • Używaj zawsze jednego sposobu dystrybucji dla danej ankiety. Jeśli chcesz zastosować Dystrybucje własną oraz „Wysyłki na e-mail” , skopiuj swój projekt.

  • W przypadku dynamicznych zaproszeń i podziękowań – np. rozsyłanych za pomocą wiadomości e-mail – przy wykorzystaniu makra [TOKEN], w miejsce makra wstawiony zostanie token dodany przez ciebie. Więcej o dynamicznej zwartości i makrach znajdziesz w artykule „Dynamiczna zawartość i makra”

  • Dokładne informacje o tym, jak skonfigurować ankietę z indywidualnymi linkami dla każdego respondenta, czyli wykorzystującą jednorazowe kody dostępu (tokeny) możesz znaleźć w poradniku, w artykule „Identyfikacja respondentów za pomocą tokenu”.


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?