Generowanie numerów token nie tylko musi się odbywać tylko za pośrednictwem systemu. Masz możliwość zaimportowania własnej listy unikalnych kodów dostępu. W tym artykule dowiesz się jak to wykonać.

Jak zaimportować własne tokeny?

  • Aby zaimportować tokeny wraz z kontaktami wybierz zakładkę „Zbieranie” (1), następnie „Dystrybucja własna”(2) a w kolejny kroku „Import z pliku”(3).

  • Po pojawieniu się okna dialogowego wskaż plik zawierający listę kontaktów. W pliku tym, każda z kolumn może odpowiadać etykiecie. Upewnij się, że jedna z kolumn nazywa się Token (lub token/TOKEN), a komórki w tej kolumnie zawierają prawidłowe tokeny, które chcesz nadać poszczególnym kontaktom. Każdy prawidłowy token musi być unikalny i składać się z sześciu znaków alfanumerycznych. Jeśli token będzie nieprawidłowy, system zamieni go na token wygenerowany automatycznie.

  • Po zaimportowaniu pliku, na liście kontaktów pojawią się zaimportowane kontakty wraz z przypisanymi im tokenami.

O czym warto pamiętać?


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?